Coördinator Support

Coördinator Support

This job offer is closed

Function type: Freelance - Vast Location: Antwerpen
Duration: Long term Reference: 202108978
Start: 03/10/2021

Voor een klant in Antwerpen zijn we op zoek naar een gemotiveerde en motiverende Support Coördintaor.

De Support Groep neemt de ondersteuning op zich van infrastructuur & applicaties die niet apart opgenomen worden door een ander team binnen het departement zoals oa. alle applicaties die niet tot een strategische platform behoren, technische omgevingen, ITSM- en monitoring tool,…
Hiervoor zijn zij de brug naar de 3de lijn ondersteuning van externe partijen.
Zij richten gebruikersgroepen op en faciliteren gebruikersgroepen vanuit specifieke kennisbehoeftes in de organisatie.
Deze groep bestaat uit beheerders met een algemene kennis van zowel infrastructuur als applicatietoepassingen om een zo ruim mogelijke ondersteuning te kunnen bieden aan onze eindgebruikers, voor business applicaties of de door DICT beheerde technische omgevingen op de verschillende locaties in onze organisatie.
De interne beheerders worden aangevuld met externe beheerders die de groep versterken om tijdelijk bijkomende (kennis-)capaciteit te voorzien of de interne beheerders te helpen bij opbouw van hun specifieke expertise.

Je geeft dag dagelijkse leiding en coördinatie aan de medewerkers van de Support Groep:

- Coaching van de medewerkers.
- Groeikansen geven en zorgen voor een positief werkklimaat op de werkvloer.
- Nemen van initiatieven om de werking van het team en de operationele processen te verbeteren, procedures bijstellen en bijsturen.
- Verdelen van taken en opdrachten naar het team alsook delen van alle relevante informatie.
- Voeren opvolgingsgesprekken op de regelmatige tijdstippen.
- Zorgen voor opbouw van kennis en opvolging van kennisbeheer binnen het team.
- Coördinatie van de samenwerking van het team met de andere teams binnen het departement.

Specifiek doe je:

- Dagelijks beheer ITSM tool (4ME)
o Service catalogus
o Supportmodellen
o Rechten
o Selfservice portaal
o Workflows en automatisaties
o Aanvraagformulieren
o Integraties (LIMA/WISA, AD en Ultimo)
o Kennisbeheer
o Dashboards en rapportering
o Technische escalaties naar leverancier
o Opvolgen nieuwe functionaliteiten
o Release en change management 4ME

- Dagelijks beheer monitoring tool (PRTG)
o Configuraties,
o Probes
o Rechten
o Maps (views)
o Notificaties
o Kennisbeheer
o Technische escalaties naar leverancier
o Opvolgen nieuwe functionaliteiten
o Release en change management (PRTG)

- Ondersteuning technische omgevingen
o Beheer SharePoint document libraries TO
o Intake Technische omgevingen
o Kennisbeheer
o Werkinstructies voor lokale IT beheerders en servicedesk
o Algemene troubleshooting guides
o Opleidingen lokale IT beheerders en servicedesk
o Inrichten PRTG (zie monitoring tool)
o Inrichten 4ME (zie ITSM tool)
o Uitvoeren Operational readiness testen

- Kennisbeheer (shift-left: oplossingen en antwoorden zo dicht mogelijk bij de gebruiker brengen)
o Identificeren kennisnoden gebruikers en servicedesk
o Kwaliteitscontrole kennisitems gebruikers en servicedesk
o Documenteren werkinstructies eigen domeinen (4ME, PRTG, Technische omgevingen, Project Online, Tactics,…)
o Optimaliseren selfservice portaal 4ME (zie ITSM)
o Opzetten en faciliteren gebruikersgroepen
o Ontsluiten kennis via aangewezen platformen (opleidingen, selfservice portaal, gebruikersgroepen, leerplatformen)
o Periodieke audit kennisitems

- 3de lijn ondersteuning niet-standaard diensten uit de service catalogus (Project Online, Tactics,…)
o Behandelen aanvragen (incidenten en verzoeken)
o Coördineren wijzigingsactiviteiten
o Technische escalaties leveranciers
o Borgen opgedane kennis (zie kennisbeheer)

Requirements

Must have:

Je hebt ervaring met:
- Inrichten ITMS tool 4me
- PRTG monitoringtool

- Aantoonbare algemene AD kennis (1ste en 2de lijn)
- Aantoonbare algemene windows kennis (1ste en 2de lijn)
- Aantoonbare basiskennis ITIL Service Support
- Aantoonbare basiskennis netwerken
- Aantoonbare ervaring als Helpdeskmedewerker (1ste en 2de lijn)
- Aantoonbare ervaring met Office + Office 365 (1ste en 2de lijn)

- Je spreekt vlot Nederlands

Nice to have:

Je hebt ervaring met:
- Coaching van medewerkers

Officenter, Grauwmeer 1, bus 44
3001 Heverlee

number016/38.10.10

fax016/38.10.19

email info@anankei.com