Migration Coordinator MCC

Migration Coordinator MCC

This job offer is closed

Function type: Freelance - Vast Location: Brussel
Duration: Longterm Reference: 202109101
Start: 30/11/2021

Description: Migration Cordination Center:

Context:

Binnen de divisie “Network Engineering & Operations (NEO)” werken onze teams in een voortdurend veranderende omgeving. Binnen de afdeling “Network Simplification and Evolution” speelt het “Migration Coordination Center” (MCC) een sleutelrol in de transformatie van het access netwerk.
Het MCC werd in 2011 opgericht om de ‘gedwongen’ migraties (omvormingen) van bepaalde producten en diensten bij klanten te beheren in het kader van de uitfasering van de eerste grote gebouwen.
Vandaag begeleiden wij meerdere product- en netwerkmigratieprojecten om oude gebouwen en/of oude technologieën (ISDN, SDH, enz.) vrij te maken dit volgens een welbepaalde planning. Deze migraties zijn vaak ingegeven door technische overwegingen, maar zij maken ook een aanzienlijke vereenvoudiging van ons netwerk en onze Products & Services portefeuille mogelijk.

We hebben een vacature voor een Migration Coordinator binnen het MCC. Je functioneert in een uitdagende omgeving waar je samenwerkt met commerciële en technische teams. Er is regelmatige interactie met andere operationele (NEO, CUO) en commerciële (EBU, CBU, CWS) afdelingen. Uw belangrijkste taak zal zijn het plannen, initiëren, coördineren, opvolgen en rapporteren van ‘gedwongen’ migraties in het kader van technologie uitfasering.

Beschrijving:

Je hebt een zeer gevarieerde baan, als Migration Coordinator ben je verantwoordelijk voor:
• Inleiden en opstarten van de migratieprocessen volgens plan.
• Coördineren en opvolgen tussen verschillende teams.
• Communiceren naar verschillende operationele teams en naar het management.
• Opsporen van inconsistente « Data Quality »
• Ondersteuning bieden aan EBU- en CWS-accountmanagers tijdens de uitfaseringsprojecten, zowel voor technische als voor commerciële migraties (inclusief concrete ondersteuning van teams die in direct contact staan met de corporate eindklanten voor
complexe migraties).

MCC context:

Au sein de la division Network Engineering & Operations (NEO), nos équipes travaillent dans un environnement en constante évolution. Au sein du département ? Network simplification and Evolution?, le ? Migration Coordination Center” joue un rôle clé dans la transformation du réseau d’accès.
Le MCC a été mis en place en 2011 pour gérer les migrations forcées de clients dans le cadre de phase out des premiers grands bâtiments. Aujourd'hui, nous supervisons de multiples projets de migrations client et du réseau pour libérer des anciens bâtiments et/ou supprimer d’anciennes technologies (ISDN, SDH, etc…) selon un planning défini. Ces migrations sont souvent dictées par des considérations techniques, mais elles permettent également une simplification importante de notre réseau et de notre portefeuille de produits.

Nous avons un poste vacant pour un coordinator migrations au sein du MCC. Vous travaillerez dans un environnement où vous serez confronté à des défis variés et où vous collaborerez avec des équipes commerciales et techniques. Il existe des interactions régulières avec d'autres départements opérationnels (NEO, CUO) et commerciaux (EBU, CBU, CWS). Votre tâche principale consistera à planifier, initier, coordonner, suivre et rendre compte des migrations forcées dans le cadre de technologies phase out.

Job description :

Vous avez un travail très varié, en tant que coordinator migrations vous êtes responsable de:
• Diriger et démarrer les processus de migration selon le plan.
• Coordonner et faire le suivi entre les différentes équipes.
• Communiquer vers les différentes équipes opérationnelles et vers le management.
• Détecter d’éventuels problèmes de data quality.
• Fournir un soutien aux account managers d’EBU et de CWS dans le cadre des phase out projets , tant pour les migrations techniques que commerciales (y compris un soutien concret aux clients corporate finaux lorsqu'il s'agit de migrations complexes).


Requirements

Profiel:
• Je bent communicatief vaardig en een teamspeler.
• Je bent bereid om te leren.
• Je hebt ervaring in een technische productieomgeving en in een commerciële productomgeving.
• U beschikt over goede netwerkvaardigheden, analytische vaardigheden en sterke organisatorische vaardigheden.
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.
• U hebt kennis van het netwerk: PSTN, ISDN, xDSL, FTTH, P2P glasvezel, enz.
• U hebt een goede kennis van databases en van de gebruikelijke MS Office-toepassingen.
• Een duidelijke en zichtbare passie voor het verbinden van mensen.

Profil:
• Vous êtes communicatif et avez l'esprit d'équipe.
• Vous êtes désireux d'apprendre.
• Vous avez de l'expérience dans un environnement de production technique et dans un environnement de produits commerciaux.
• Vous avez la facilité de nouer des contacts, vous avez des capacités d'analyse et un grand sens de l'organisation.
• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais, du français et de l'anglais.
• Vous avez connaissances du réseau : PSTN, ISDN, xDSL, FTTH, fiber P2P, etc…
• Vous avez une bonne connaissance des bases de données et des applications MS Office courantes.
• Une passion claire et visible pour connecter les gens.

Officenter, Grauwmeer 1, bus 44
3001 Heverlee

number016/38.10.10

fax016/38.10.19

email info@anankei.com