Senior Application Manager

Senior Application Manager

Voor deze job kan u niet meer solliciteren

Soort functie: Freelancer en vaste medewerker Locatie: Halle
Duur: Longterm Referentie: 202007840
Start: 30/01/2020

Senior Application Manager - Service Center Purchase & Business Partner

Opdracht:

Algemeen bestaat de opdracht erin om als lid van het Service Center Purchase & Business Partner de end-to-end oplevering en optimalisatie van de ICT-service aan de interne business partners te garanderen.
Met betrekking tot de RUN service ben je verantwoordelijk voor het beheer van de applicaties die binnen de scope van het Purchase en Business Partner domein vallen.
Dit als verantwoordelijke van de operationele support (ombuds) en door proactief voorstellen te formuleren voor de optimalisatie van de applicaties.
Hierbij zorg je ook voor de nodige governance structuren en voor de beschikbaarheid en naleving van SLA’s tussen de verschillende partijen.
Je volgt de richtlijnen, processen en procedures m.b.t. de RUN activiteiten en rapporteert hierover aan je Team Manager.
Voor de BUILD service, wat neerkomt op projectwerk, zal je verzekeren dat de veranderingen aan de applicaties die projecten met zich meebrengen geen impact hebben op de stabiliteit en onderhoudbaarheid van de applicaties die binnen jouw verantwoordelijkheid vallen. Hierbij zal je, afhankelijk van het project, ook instaan voor het opleveren op aanpassen SLA’s en/of de support organisatie.
Je volgt de richtlijnen, processen en procedures die gezet zijn door de organisatie en door het project en rapporteert hierover aan zowel de Project Manager als je Team Manager.
Er wordt verwacht dat je de nodige acties onderneemt om je op korte termijn in te werken in nieuwe materie met als doel snel meerwaarde te kunnen bieden naar onze interne business partners toe.
Je draagt ook bij aan de werking van het Service Center door in te zetten op kennisdeling, kennisborging en activiteiten betreffende de verbetering van de teamwerking.

Verwachte output:

• Je bent verantwoordelijk voor de service delivery zodat die overeenstemt met de noden van de (interne) klant. Je bent verantwoordelijk voor de governance van de SLA’s van je klanten. Je spreekt duidelijke SLA’s af en medieert indien er conflicterende noden zijn tussen jouw klanten. Je bent het escalatiepunt voor een vlotte ICT-service. Je coördineert tussen de verschillende technische en functionele rollen om de stabiliteit en continuïteit van jouw applicaties te handhaven.
• Je inventariseert vragen, noden, risico's en externe evoluties m.b.t. dit domein en deze applicaties. In overleg met de klant (de business), de procesverantwoordelijke en de business architect formuleer je proactief voorstellen om de applicaties te optimaliseren. Op die manier kom je in aanraking met het operationele werk (run) en het projectwerk (build) binnen jouw domein.
• Je bent ook het centrale aanspreekpunt voor advies: als expert blijf je op de hoogte van de nieuwste trends binnen je vakgebied en licht je in heldere taal de pro’s en contra’s van een bepaalde keuze toe.
• Je rapporteert aan het management over de stabiliteit van je domein en een actieplan voor de komende periode.

Evaluatie van de uitvoering van de opdracht:
Op regelmatige tijdstippen, en uiterlijk 6 maanden na de aanvang van de opdracht, vindt een evaluatie plaats. Dit gebeurt door de Team Manager binnen het Service Center Purchase & Business Partner.

Rapportering:

De algemene rapportering gebeurt tijdens de uitvoering van de opdracht op regelmatige basis aan de Team Manager binnen het Service Center Purchase & Business Partner.
Voor BUILD activiteiten wordt er ook gerapporteerd aan de desbetreffende Project Manager.

GDPR:
Geen expliciete verwerking van personeels- of klantgegevens.

Vereisten

Praktisch
- Start : asap
- Duurtijd : starten met 6 maanden, na pos. evaluatie is verlenging mogelijk.
- Ervaring als application manager rol of service delivery manager.
- Ervaring in zowel project context als support/RUN context
- Voltijds
- Locatie : Halle
- Talen : Nederlands en Engels. Frans is een plus.

Officenter, Grauwmeer 1, bus 44
3001 Heverlee

number016/38.10.10

fax016/38.10.19

email info@anankei.com