Functional Solution Architect

Functional Solution Architect

Voor deze job kan u niet meer solliciteren

Soort functie: Freelancer en vaste medewerker Locatie: Brussels
Duur: 12m+ Referentie: 202109181
Start: 31/12/2021

Wij zoeken in de eerste plaats naar kandidaten met het ‘Anankei DNA’. Dit zijn gemotiveerde kandidaten met een positieve ingesteldheid en ‘can do’ mentaliteit. Dream IT, Trust IT, Go for IT: dit is wie we zijn.

Dream IT: Hoog mikken: het zit in onze genen. Ambitie uitstralen. Elke dag dromen over wat de volgende dag kan brengen.
Trust it: Er loopt bij anankei een pak talent rond. Daarom vertrouwen wij er altijd op dat alles goed komt. Talentvolle collega's die elkaar vertrouwen dat is een garantie op succes.
Go for IT: Wij hebben het liever over uitdagingen dan over problemen. Wij zoeken en vinden oplossingen, ook als die niet voor de hand liggen. Wij gaan ervoor.

Wie dit DNA met ons deelt, past 100% bij ons.
Voor onze klant uit Brussel zijn we op zoek naar een Functional Solution Architect.

Essentiële Skills
Sterke interpersoonlijke competenties;

• Je kan samenwerken met andere stakeholders binnen I&T (development, datawarehousing, operations ...) om ook hun vereisten en concerns te capteren en te verwerken in de architectuur.
• Je kan de key concerns van de stakeholders gestructureerd in kaart brengen en dit zowel voor Functionele en niet-functionele vereisten
• Ervaring in business - solution architectuur activiteiten
• Je kan in overleg gaan met Business om tot het aligneren van de scope te komen waarbij je deze scope toetst aan andere initiatieven en eerder vastgelegde strategische visies
• Sterke communicatieve competenties zowel verbaal als geschreven;
• Kennis van modelleringstechnieken;
• Kennis van de verschillende elementen van business, applicatie en technische architectuur;
• Je kan bij nieuwe vraagstelling van business de gedefinieerde scope bewaken en duiden op impact

Vereisten

• Je kan een marktbevraging en dit zowel voor een RFI (Request for Information) als een RFP (Request for Proposal) ontwikkelen. Je kan offertes scoren en die scores motiveren.
• Je bent in staat om de functionele en niet functionele vereisten te definiëren en te mappen op eerdere genomen architectuurbeslissingen
• Je kan mogelijke oplossingsrichtingen identificeren en vergelijken aan de hand van objectieve criteria en op een manier die door de stakeholders begrepen kan worden.
• Kan overtuigen en onderhandelen;
• Je kan een analyse maken voor een set van toepassingen omtrent hun alignering met business behoeften en de IT standaarden.
• Je kan een Architectuurvisie ontwikkelen met beschrijving van de principes, de toe te passen stijlen en patronen, technologieën. Je kan tevens een blueprint ontwikkelen voor oplossingsrichtingen
• Je heb kennis van de markt van applicatiecomponenten zoals SaaS/PaaS oplossingen, pakketten (ERP, Case Mgt ...), middleware, reporting oplossingen, databases (relationeel en non-relationeel) ...
• Je kan als moderator optreden voor de verschillende stakeholders om tot een keuze tussen verschillende oplossingsrichtingen te komen.
• Je kan een High level beschrijving ontwikkelen en onderhouden van het I&T landschap
• Je bent in staat om aan zelf management te doen. Je bent in staat om je eigen werk te beheersen en te priotiseren, je kan werklast-schattingen maken, werk uitzetten op een tijdslijn, actuals meten en een planning bijsturen waar nodig. Daarnaast kan je dit communiceren naar alle betrokken stakeholders en naar het
management.
• Je kan een Context diagram ontwikkelen en onderhouden als onderdeel van de high level solution architectuur
• Je kan een solution architectuur, die de business processen kan automatiseren of ondersteunen, uitwerken
• Je hebt kennis van integratietechnieken en patronen
• Je kan een Stakeholder analyse opmaken en onderhouden als onderdeel van de high level solution architectuur
• Je kan Business en IT strategieën aligneren en een strategische visie bepalen
• Je kan een Roadmap van het applicatielandschap of datalandschap ontwikkelen en onderhouden

Wenselijke skills

• Kent agile methodes en processen en kan agile projectteams begeleiden;
• Je kan een strategisch Domain Driven Design door middel van Context Mapping ontwikkelen en onderhouden. Hierbij zal je de informatie afbeelden in een Context Map als onderdeel van de high level solution architectuur
• Je kan risico-gedreven aan architectuur doen. Met andere woorden je kan identificeren welke keuzes/beslissingen nu gemaakt moeten worden, welke juist kunnen uitgesteld worden en welke guard rails bij de laatste in acht genomen moeten worden.
• Je kan Business en IT strategieën aligneren en een strategische visie bepalen
• Je kan een Architectuurvisie ontwikkelen met beschrijving van de principes, de toe te passen stijlen en patronen, technologieën. Je kan tevens een blueprint ontwikkelen voor oplossingsrichtingen
• Je kan een Roadmap van het applicatielandschap of datalandschap ontwikkelen en onderhouden
• Je kan een Business Process Model, in BPMN, ontwikkelen en onderhouden als onderdeel van de high level solution architectuur
• Je heb kennis van de markt van applicatiecomponenten zoals SaaS/PaaS oplossingen, pakketten (ERP, Case Mgt ...), middleware, reporting oplossingen, databases (relationeel en non-relationeel) ...
• Je hebt kennis en ervaring met UML (class diagrams, finite state machines en sequence diagrams)
• Kan overtuigen en onderhandelen;
• Je hebt kennis van integratietechnieken en patronen
• Je kan een Stakeholder analyse opmaken en onderhouden als onderdeel van de high level solution architectuur
• Je hebt kennis en ervaring met Core ArchiMate 3 (Business Layer, Application Layer, Technology Layer)
• Je hebt kennis en ervaring met Enterprise Architect van Sparx Systems (versie 14).

Officenter, Grauwmeer 1, bus 44
3001 Heverlee

number016/38.10.10

fax016/38.10.19

email info@anankei.com